Veliki izbor plastične ambalaže, različitih tipova folija i fasadnog materijala.